Gegevensbescherming

Inhoudsopgave
1. Doelstellingen en verantwoordelijke instantie
2. Basisinformatie over gegevensverwerking
3. Verwerking van persoonsgegevens
4. Verzameling van toegangsgegevens
5. Cookies & Bereikmeting
6. Google Analytics
7. Re-/marketingdiensten van Google
8. Facebook sociale plug-ins
9. Facebook-remarketing
10. Integratie van diensten en inhoud van derden
11. Gebruikersrechten en verwijdering
12. Borlabs-koekje
13. Wijzigingen in het privacybeleid

1. Doelstellingen en verantwoordelijke instantie

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking (inclusief verzameling, verwerking en gebruik, evenals het verkrijgen van toestemming) van persoonlijke gegevens binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die daarmee verband houden (hierna gezamenlijk aangeduid als “online aanbod”) “Website”). De gegevensbeschermingsverklaring geldt ongeacht de domeinen, systemen, platforms en gebruikte apparaten (bijvoorbeeld desktop of mobiel) waarop het onlineaanbod wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online aanbod en de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke instantie is Krings Bau + Wohn Design GmbH, Johanna Krings-Klee en Stefan Krings, Quellestrasse 40, D-52538 Gangelt-Langbroich (hierna “aanbieder”, “wij” genoemd of “ons”). Voor contactmogelijkheden verwijzen wij u naar ons Impressum

De term “gebruiker” omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals ‘gebruiker’, moeten als genderneutraal worden opgevat.

2. Basisinformatie over gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming, in overeenstemming met de principes van data-economie en datavermijding. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als er wettelijke toestemming is, in het bijzonder als de gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze contractuele diensten en online diensten, of wettelijk verplicht zijn, of als er toestemming is gegeven.

Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden personen beschermen.

Als in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk “derde aanbieders” genoemd) worden gebruikt en waarvan het hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt, kan ervan worden uitgegaan dat gegevens worden overgedragen naar de landen waar de externe leveranciers zijn gevestigd. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele clausules die de veiligheid van de gegevens garanderen zoals vereist door de wet.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Naast het gebruik dat uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, worden de persoonsgegevens op basis van wettelijke toestemming of toestemming van de gebruikers voor de volgende doeleinden verwerkt:
– Het aanbieden, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten, diensten en gebruikersdiensten;
– Zorgen voor effectieve klantenservice en technische ondersteuning.

Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor factureringsdoeleinden (bijvoorbeeld aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden als dit nodig is om aan onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers te voldoen (bijvoorbeeld adresmelding aan leveranciers).

Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor het geval er vervolgvragen ontstaan.
Persoonsgegevens worden verwijderd op voorwaarde dat deze aan het beoogde doel hebben voldaan en er geen bewaarverplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen.

4. Verzameling van toegangsgegevens

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

Wij gebruiken de loggegevens zonder deze aan de gebruiker toe te wijzen of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke voorschriften alleen voor statistische evaluaties met het oog op de werking, veiligheid en optimalisatie van ons onlineaanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als op basis van concreet bewijsmateriaal een redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik.

5. Koekjes & Bereikmeting

Cookies zijn informatie die door onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van gebruikers wordt verzonden en daar wordt opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikers in het kader van de pseudonieme bereikmeting over het gebruik van cookies geïnformeerd.

Het bekijken van dit online aanbod is ook mogelijk zonder cookies. Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Het is mogelijk om veel online advertentiecookies van bedrijven in te stellen via de Amerikaanse site http: //www. aboutads.info/choices of de EU-site http ://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ om te beheren.

6. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de</ a> .

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (‘Gebruik van gegevens door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt’ ), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden”), http:// www.google.de/settings /ads (‘Beheer informatie die Google gebruikt om u advertenties te tonen’) en http://www.google.com/ads/preferences (‘Bepaal welke advertenties Google u laat zien’).

7. Google Re/Marketing-services

Wij maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (“Google Marketing Services” kortweg) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”).

Met de marketingdiensten van Google kunnen wij gerichter advertenties voor en op onze website tonen, zodat gebruikers alleen advertenties zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld op andere websites advertenties te zien krijgen voor producten waarin ze geïnteresseerd zijn, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden voert Google, wanneer u onze en andere websites bezoekt waarop marketingdiensten van Google actief zijn, direct een code van Google uit en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code enz.) in de website waarnaar verwezen wordt ingevoegd. ook wel “webbeacons” genoemd) zijn in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van de online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, hoewel wij Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt afgekort en alleen in uitzonderlijke gevallen door Google naar servers wordt overgedragen. de VS en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-aanbiedingen. De hierboven genoemde informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Wanneer de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen er advertenties worden getoond die zijn afgestemd op zijn interesses.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante cookie-gerelateerde gegevens binnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet worden beheerd en getoond voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie de cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door “DoubleClick” over gebruikers verzamelde informatie wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

Tot de Google-marketingdiensten die wij gebruiken, behoort onder meer het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een ander “conversiecookie”. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. AdWords-klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Wij integreren advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst “DoubleClick”. DoubleClick maakt gebruik van cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

We integreren ook advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst “AdSense”. AdSense maakt gebruik van cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

Een andere marketingdienst van Google die wij gebruiken is de “Google Tag Manager”, die kan worden gebruikt om andere analyse- en marketingdiensten van Google in onze website te integreren (bijvoorbeeld “AdWords”, “DoubleClick” of “Google Analytics”).

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden kunt u de overzichtspagina bezoeken: https: //www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy beschikbaar.

Als u bezwaar wilt maken tegen de verzameling door de marketingdiensten van Google, kunt u de instellingen en opt-outmogelijkheden van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Sociale plug-ins van Facebook

Ons onlineaanbod maakt gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Like”, “Like” of een “thumbs up”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https:// ontwikkelaars .facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een functie van dit onlineaanbod bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en in het onlineaanbod geïntegreerd. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersgebruiksprofielen worden gemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

Door de plug-ins te integreren ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het onlineaanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers met de plug-ins interageren, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de betreffende informatie van uw apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem of haar verzamelt en deze koppelt aan de op Facebook opgeslagen lidgegevens, moet hij zich bij Facebook afmelden en zijn cookies verwijderen voordat hij ons onlineaanbod gebruikt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze op alle apparaten worden toegepast, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

9. Facebook-remarketing

Binnen ons onlineaanbod worden zogenaamde “Facebook-pixels” van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd. ., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons aanbod bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties, zogenaamde “Facebook Ads”. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat we met behulp van de Facebook-pixel ervoor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt.

De Facebook-pixel wordt bij uw toegang tot onze website direct door Facebook geïntegreerd en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u ingelogd bent, wordt uw bezoek aan onze website genoteerd in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Meer informatie over de werking van de remarketingpixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-advertenties kunt u daarom vinden in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Hiervoor kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen met betrekking tot de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of het bezwaar via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ uitleg. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze op alle apparaten worden toegepast, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

10. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van externe aanbieders, zoals stadsplattegronden of lettertypen van andere websites, in ons onlineaanbod zijn geïntegreerd. De integratie van inhoud van externe providers vereist altijd dat de externe providers het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Om deze inhoud weer te geven is daarom het IP-adres nodig. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies instellen en gebruikersgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersgebruiksprofielen worden gemaakt. Wij zullen deze inhoud zo data-efficiënt en datavermijdend mogelijk gebruiken en met betrekking tot databeveiliging kiezen voor betrouwbare derde partijen.

De volgende presentatie biedt een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen hier al genoemd, bezwaarmogelijkheden (zogenaamde opt- uit):

– Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts< /a> (‘Google-lettertypen’). De integratie van Google Fonts vindt plaats via een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/< / a>, afmelden: https://www.google.com/ instellingen /advertenties/.

– Kaarten van de dienst “Google Maps” van de externe aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/< / a>, afmelden: https://www.google.com/ instellingen /advertenties/.

– Video’s van het “YouTube”-platform van de externe aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/< / a>, afmelden: https://www.google.com/ instellingen /advertenties/.

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms /  en https://privacy.google.com/businesses /gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https: // policy.google.com/privacy?hl=de.

11. Gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over hen hebben opgeslagen.
Daarnaast hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, toestemming in te trekken, hun persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, evenals het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in het geval er een vermoeden bestaat van onrechtmatige gegevensverwerking.

De gegevens die wij opslaan, worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en het verwijderen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten.

12. Borlabs-cookie

Deze website maakt gebruik van Borlabs Cookie, dat twee technisch noodzakelijke cookies instelt (borlabsCookie en borlabsCookieUnblockContent) om uw cookievoorkeur op te slaan. Borlabs Cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens. De borlabsCookie-cookie slaat de door u gekozen voorkeur op, die u hebt geselecteerd bij het betreden van de website. De borlabsCookieUnblockContent-cookie slaat op welke (externe) media/inhoud u altijd automatisch wilt laten deblokkeren. Als u deze instellingen wilt intrekken, verwijdert u eenvoudigweg de cookies in uw browser. Wanneer u de website opnieuw bezoekt/laadt, wordt u opnieuw om uw cookievoorkeur gevraagd.

Cookie-instellingen

13. Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan veranderingen in de juridische situatie of in geval van wijzigingen in de dienstverlening of de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de gegevensverwerking. Indien toestemming van de gebruikers vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring regels bevatten voor de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden aangebracht met toestemming van de gebruikers.
Gebruikers wordt gevraagd zich regelmatig te informeren over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.

april, 2024