de_DE
logo

data-protection

Gegevensbeschermingsovereenkomsten

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw instellingen voor gegevensbescherming wilt wijzigen (toestemming geven of reeds gegeven toestemming intrekken), klik dan hier om uw instellingen te wijzigen.

Verantwoordelijk

Johanna Krings-Klee, Stefan Krings, Krings Bau + Wohn Design GmbH, Quellstrasse 40, 52538 Gangelt-Langbroich, DE, info@kringsdesign.de, +49 (0) 2454 / 937495-0

Hosting

Host Europe GmbH
Wij hosten onze website met onze processor Host Europe, Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Keulen, Duitsland.

Voor het ter beschikking stellen en opleveren van de website worden verbindingsgegevens verwerkt. Voor het loutere doel van het leveren en ter beschikking stellen van de website worden de gegevens niet na de oproep bewaard.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is het legitieme belang (absoluut technische noodzaak voor de levering en levering van de “website”-service die uitdrukkelijk door u wordt gevraagd wanneer u zich oproept) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Om de website te laten werken, worden de verbindingsgegevens en andere persoonlijke gegevens ook verwerkt als onderdeel van verschillende andere functies of diensten. Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft gedetailleerde informatie over de afzonderlijke functies en diensten.

Contact Formulier

Op onze website is er de mogelijkheid om direct contact met ons op te nemen middels een contactformulier. Na het indienen van het contactformulier zal de verantwoordelijke de door u ingevoerde persoonsgegevens verwerken voor de verwerking van uw verzoek op basis van de door u gegeven toestemming door het formulier te verzenden in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG tot ingetrokken.
Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Als u deze niet verstrekt, betekent dit gewoon dat u uw verzoek niet indient en dat wij het niet kunnen verwerken.

Weblettertypen

Google-lettertypen
We verwerken verbindingsgegevens en browsergegevens met onze verwerker Google Fonts, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland om de lettertypen te leveren die de webbrowser nodig heeft om de website weer te geven. Deze gegevens worden alleen verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de lettertypen te selecteren en te verzenden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is het legitieme belang (absoluut technische noodzaak voor de levering en levering van de “website”-service die uitdrukkelijk door u wordt gevraagd wanneer u zich oproept) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Voor zover de verdere onafhankelijke verwerking van de gegevens via Google Fonts plaatsvindt, is hiervoor uitsluitend Google verantwoordelijk. Details vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming en in de FAQ van Google Fonts.

Font Awesome
Samen met onze verwerker Fontawesome, Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, VS, verwerken we verbindingsgegevens en browsergegevens om de lettertypen te leveren die de webbrowser nodig heeft om de website weer te geven. Deze gegevens worden alleen verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de lettertypen te selecteren en te verzenden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is het legitieme belang (absoluut technische noodzaak voor de levering en levering van de “website”-service die uitdrukkelijk door u wordt gevraagd wanneer u zich oproept) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Voor zover Fontawesome de gegevens zelfstandig verwerkt, is hiervoor alleen Fontawesome verantwoordelijk. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Fontawesome.

Analysediensten

Google Analytics
Als u uw toestemming geeft, verwerken wij uw persoonlijke gegevens met de dienst Google Analytics, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, als medeverantwoordelijke voor foutenanalyse en statistische evaluatie van onze website. Het niet geven van uw toestemming heeft geen direct effect op het functioneren van de website, maar zonder statistische gegevens wordt het voor ons moeilijker om de website verder te ontwikkelen. U kunt reeds gegeven toestemming intrekken door de instellingen voor gegevensbescherming te wijzigen.

We stellen de service in staat om verbindingsgegevens, gegevens van uw webbrowser en gegevens over de geopende inhoud te verzamelen, evenals de uitvoering van analysesoftware en de opslag van gegevens op uw apparaat. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat ze zijn verzameld en stelt ons de anonieme gegevens ter evaluatie ter beschikking in de vorm van statistieken. We gebruiken deze statistieken om fouten te corrigeren en om onze website verder te ontwikkelen. De gegevens op uw apparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. De wettelijke basis voor de overdracht naar de VS is het uitvoeringsbesluit van de EU-commissie C / 2016/4176 en de Privacy Shield-certificering.

Recht van bezwaar

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Als er geen dwingende legitieme redenen zijn voor verwerking van onze kant, wordt de verwerking van uw gegevens stopgezet op basis van deze rechtsgrond.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe reclame. In het geval van een bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor directe reclamedoeleinden.

De rechtmatigheid van de tot op het bezwaarpunt verwerkte gegevens wordt door het bezwaar niet aangetast.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door de instellingen voor gegevensbescherming te wijzigen.

Als u instemt met het ontvangen van elektronische advertenties, kunt u uw toestemming intrekken door op de afmeldlink te klikken. In dat geval wordt de verwerking stopgezet, tenzij er een andere rechtsgrond is.

De rechtmatigheid van de tot het moment van intrekking verwerkte gegevens wordt door de intrekking niet aangetast.

Betrokken rechten

Ook heeft u het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Als de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens uw toestemming of een met u gesloten contract is, heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Meer informatie over de toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie vindt u hier.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming omvat de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Cookietoestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website betreedt, wordt in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen waarin de door u gegeven toestemming of de intrekking van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de Borlabs Cookie provider.
De vastgelegde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over gegevensverwerking door Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Borlabs cookie toestemmingstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, letter c AVG.

Cookie-instellingen

0 24 54 / 937 495 0 Overleg afspraak